Медико-социални грижи Плевен

Обществени поръчки
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.zip (21.01.2016 г.)

Гаранция участие РСР 2014.pdf (30.03.2016 г.)

ПРОТОКОЛ 10.11.2014 г..pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция-участие Елиаз ЕООД-2014.pdf (30.03.2016 г.)

РЕШЕНИЕ № 1-379:26.11.2014г..pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция участие Бебелан 2014.pdf (30.03.2016 г.)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция изпълнение СБМ 2014.pdf (30.03.2016 г.)

РЕШЕНИЕ № 1-398:02.12.2014г..pdf (21.01.2016 г.)

Приложения.zip (21.01.2016 г.)

РЕШЕНИЕ 03-226:24.11.2014 г..pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция-участие-Хлебопроизводство и сладкарство Троян-2014.pdf (30.03.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор по ОП 2015.pdf (21.01.2016 г.)

ПРОТОКОЛ 31.10.2014 г..zip (21.01.2016 г.)

РЕШЕНИЕ № ОЗ-239:01.12.2014г..pdf (21.01.2016 г.)

Плащане по договори.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция участие СБМ 2014.pdf (30.03.2016 г.)

ПРОТОКОЛ 4:21.11.2014 г..pdf (21.01.2016 г.)

РЕШЕНИЕ № 1-378:25.11.2014г..pdf (21.01.2016 г.)

Изпълнение договор СБМ Инернешънъл.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция изпълнение Хлебопроизводство и сладкарство Троян-2014.pdf (30.03.2016 г.)

Информация за извършените плащания през м. Ноември 2014 г. по договори за доставки..pdf (21.01.2016 г.)