Медико-социални грижи Плевен

Исторически хроники

Семейство зa всяко дете.

Дом за медико-социални грижи за деца град Плевен е открит през 1937 година като ”Дом майка и дете”. Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването и функционира на територията на Плевенска област. Сградата, в която лечебното заведение се помещава в момента е построена през 1977 година. Периода 1977г.-1987г. съвпада с разкриването на Медицинския институт в Плевен, което оказва огромно влияние върху дейността и развитието на лечебното заведение.

ДМСГД-Плевен е лечебно заведение, осигуряващо качествена грижа за деца в неравностойно положение и повишен медико-социален риск според индивидуалните им потребности. Предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико-социални проблеми.