Как да се свържете с нас

Контакти

гр. Плевен

ул. Стоян Михайловски 6

тел.: 064/ 678 832

Директор: 064 822852

Дежурен лекар: 064 678 830

Главна сестра: 064 678 833

Главен счетоводител: 064 678 836

Социален работник: 064 678 837

гр. Плевен, п.к. 5800, ул. "Стоян Михайловски" № 6

Д-р Десислава Георгиева
Директор
сл. тел.: 0879 556 203
Д-р Румяна Петкова
Началник отделение
сл. тел.: 0879 556 202
Д-р Мариана Семерджиева
лекар
сл. тел.: 0879 556 201
Д-р Ивета Колева
Началник отделение
сл. тел.: 0879 556 207
Д-р Нели Тодорова
Началник отделение
сл. тел.: 0879 556 204
Д-р Мая Матеева
лекар педиатрия
сл. тел.: 0879 556 290
Корнелия Христова
главна сестра
сл. тел.: 0879 556 223
Илияна Иванова
гл. счетоводител
тел: 064/831382, GSM 0879556206
Цветелина Александрова
Социален работник
тел: 0879 556 296