НАШАТА МИСИЯ

ДМСГД-Плевен е лечебно заведение осигуряващо високоспециализирана и комплексна подкрепа за деца с хронични заболявания, увреждания, физически и/или психически затруднения и новородени, които имат нужда от продължително медицинско наблюдение и специфични грижи - лечение, диагностика, профилактика, рехабилитация, психологично придружаване и подпомагане за ефективна социална интеграция.

Kangaroo Care

Кенгуру грижата е мощна медицина!

Уханието, ритъмът на сърцето, гласа и дишането на майката са утешителни за новороденото й бебе.

Кенгуру грижата е общ термин и в действителност означава да се направи контакт между кожата на майката /или бащата/ и кожата на бебето, за около 10 минути до един час или повече на ден. Това е много добро допълнение към стандартния инкубатор, където се полагат грижи за недоносени бебета. Обичайната дефиниция е “вътреболнична връзка между майката и детето кожа до кожа”.

научи повече
Image module
Image module
Принципи
  • Да гарантира провеждането на лечебно-диагностичния процес на територията на ДМСГД-Плевен в съответствие със заложените етични кодекси, с изискванията на добрата клинична практика и приложимите нормативни изисквания.
  • Да бъде публичен гарант за защитата на правата, безопасността, здравето, неприкосновеността и поверителността на децата, ползващи медико-социални услуги на територията на Лечебното заведение, като отделя особено внимание на уязвимите групи пациенти.
научи повече

ДЕЙНОСТИ

Запознайте се отблизо с дейностите предлагани от Дом за медико-социални грижи за деца - Плевен.
Banner image

Базисни дейности

научи повече
Banner image

Лечебно-диагностична дейност

научи повече
Banner image

Физикална, рехабилитационна медицина и ерготерапия

научи повече
Banner image

Психологична подкрепа и психотерапевтично придружаване

научи повече
Banner image

Педагогически занимания

научи повече
Banner image

Логопедична подкрепа

научи повече
Banner image

Социални дейности

научи повече
Banner image

Дейности в подкрепа на родителската грижа за деца с увреждания и хронични заболявания, семейно консултиране

научи повече