Антикорупция

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

  • по e-mail
  • на хартиен носител чрез пощенска кутия, намираща се в сградата на Дом за медико-социални грижи за деца;
  • на хартиен носител чрез подаване в деловодството на Дом за медико-социални грижи за деца на адрес: Плевен, ул. “Стоян Михайловоски” 6.

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от ваша страна се предоставят следните данни:

  • три имена;
  • Вашият адрес за кореспонденция;
  • телефон за контакт;
  • данни за институциити, които вече сте информирали;
  • адрес на електронната Ви поща.