• Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми.
  • Своевременно и качествено диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с остри и хронични заболявания и медико-социални проблеми.
  • Комплекс от ефективни профилактични мерки, насочени към овладяване на рисковите фактори, предизвикващи заболявания или усложнения.
  • Внедряване на съвременни методи на профилактика, лечение и рехабилитация.
  • Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми.
  • Отглеждане, възпитание и обучение, подготовка за интеграция в семейството и обществото.