• Индивидуални и групови беседи за правилно отглеждане и възпитание на дете с проблеми;
  • Изготвяне на програма за работа в домашни условия;
  • Консултации с психолог /клинична и консултативна психология/;
  • Съдейства на семейството за разширяване на социалните контакти на детето;
  • Консултиране и съдействие при необходимост за настаняване на децата в други подходящи за тях и техните семейства здравни и социални заведения;
  • Подпомага включването на родителите в различни форми на обучение-семинари, поддържащи групи, конференции.