ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ПРИ ДМСГД-ПЛЕВЕН

Дейности и услуги предлагани от ДЦ при ДМСГД-Плевен:
В Дневният център се осъществяват следните дейности:
 • Диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речево развитие на децата;
 • Изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация;
 • Изготвяне на програма за работа в домашни условия;
 • Логопедични занимания /диагностика и превенция на езика /;
 • Провеждане на индивидуална и групова психотерапия;
 • Рехабилитационни процедури:
 • Физиотерапевтични дейности
 • Кинезитерапия/активна и пасивна/
 • Кинезитерапевтични процедури в хидромасажна вана
 • Обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия за подпомагане на терапията;
 • Обучение на кандидат-осиновители;
 • Консултиране на родители на деца със специални нужди.

В Дневният център се предлагат следните услуги:

 • Амбулаторна /почасова/грижа;
 • Полудневна грижа;
 • Дневна грижа.

Потребители на ДЦ:

Дневният център приема деца от 0 до 18 годишна възраст, нуждаещи се от медико-социални услуги, отглеждани в семейна среда, които са с физически и/или психически увреждания и се нуждаят от ежедневна рехабилитация и физиотерапия.

Децата се разпределят приоритетно в две основни групи:

 • От 0-3 годишна възраст;
 • Над 4 годишна възраст/4-18г./

Необходими документи за настаняване на дете в ДЦ:

1. Заявление от родителите за ползване на социална услуга-по образец.

2. Медицински и други документи:

 • епикриза от семейния лекар за здравословното състояние на детето, медицински документи от консултации със специалисти, хоспитализации, проведени клинични и апаратни изследвания, копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ако има такова/;
 • други документи, доказващи потребности и състояние на потенциалния потребител на социални услуги.

3. Изследвания на децата за чревна патогенна флора /дизентерия, салмонела,ешерихия коли/ и хелминти.

4. Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт с ОЗЗ.

5. Направление за ползване на социална услуга от дирекция „Социално подпомагане“ – отдел Закрила на детето по местоживеене на родителите.