Логопедичната подкрепа на децата в ранна възраст е свързана с навременната превенция, диагностика и корекция на езика и общуването на децата. Тя обхваща:
  • диагностика на логопедичен статус;
  • диференциална диагностика-диференциране на психични, соматични, образователни и социални фактори;
  • изследване  на комуникативни способности и общуване;
  • корекция и възстановяване на говорните способности;
  • развитие на умения за общуване;
  • дейности по превенция-осигуряване на условия и възможности за включвани на децата в комуникативни ситуации;
  • създаване на условия за развитие на фина моторика.