Педагогическите занимания с децата са организирани на базата на съвременни педагогически методики и подходи като:
  • Педагогически модел, представен в образователния комплект “Малка приказна пътечка“;
  • Психо-сензорна рехабилитация по изготвена методология;
  • Ателие по Монтесори терапия;
  • Програма „Музика в движение на бебета и деца”;
  • Програма “Библиотека на играчката”;
  • Занимателна терапия и арттерапия.