Рехабилитационните процедури и ерготерапията са насочени към
осъществяване на ранна превенция, диагностика и интервенция на изоставане в психо-моторното развитие, както и предоставянето на ежедневна и дългосрочна рехабилитация за децата с двигателни дефицити.

В ДМСГД-гр.Плевен се прилагат следните рехабилитационни процедури и методи:
 • Апаратна физиотерапия
 • Водолечение, кинезитерапевтични процедури в хидромасажна вана;
 • Кинезитерапия-активна и пасивна кинезитерапия; мануална терапия; поетапна вертикализация и обучение в ходене; обучение в ползване на протези, шини, специализирани проходилки, терапевтичен стол и други съоръжения подпомагащи рехабилитационния процес;
 • Ерготерапия при кърмачета и деца-функционални методи на Петьо, Тардьо, Дивър /игротерапия, развлекателна ерготерапия, професионална еготерапия/.
 • Специализирани кинезитерапевтични методи:
 • Бобат терапия
 • Инхибиращи и улесняващи техники
 • Проприорецептивно-невромускулно улеснение-техники /метод на Брънстрьом/
 • Постизометрична релаксация
 • Методика на Фелпс
 • Шрот метод за неинвазивно лечение на сколиоза и кифоза