Политика за защита на личните данни

ИЗТЕГЛИ

Длъжностно лице по защита на ЛД

Димитър Петков,

тел.+359 888 231 576

адрес: ДМСГД-Плевен

ул. “Стоян Михайловски” № 6

e-mail: dpo.dmsgdpleven@bsjbg.com