Добра практика в ДМСГД-Плевен е “Кенгуру” структурата, която  функционира към отделение Рискови новородени. В „Кенгуру“ стаите се осигурява непрекъсната физическа и емоционална връзка между новороденото недоносено или дете с увреждане и хронично заболяване и майка му, до изписването им в домашна обстановка. 

По време на престоя на майката и детето в „Кенгуру“ структурата   се  пропагандира  естественото хранене и се работи в посока превенция на раздялата на детето със семейството му. Структурата е отворена и има възможност роднините на новороденото да посещават майката и бебето, като така се стабилизира тяхната връзка и се осигурява психологичен комфорт на майката.

Успоредно с диагностичната, лечебна и рехабилитационна дейност, насочена към децата, родителите се обучават на грижи, необходими за правилното отглеждане на децата си, което включва теоритично обучение и практическа подготовка на теми като хранене, режим на отглеждане на децата в домашни условия, профилактика на заболяванията, имунизации.

“Kangaroo Care “- Кенгуру грижата е мощна медицина! Уханието, ритъмът на сърцето, гласа и дишането на майката  са утешителни за новороденото й бебе.

Кенгуру грижата е общ термин и в действителност означава да се направи контакт между кожата на майката  /или бащата/ и кожата на бебето, за около 10 минути до един час или повече на ден. 

KГ е една от нефармакологичните мерки, препоръчани от Канадското педиатрично дружество и Американската академия по педиатрия за намаляване на болката, свързана с лечебните процедури в структурите за новородени.

Докато Кенгуру грижата има дълбоки ефекти върху бебето, то Kangaroo mother care”- Майчината кенгуру грижа прави много повече! Тя  е ефикасна и научно обоснована здравна интервенция, която може да се използва във всички ситуации.

“Kangaroo Mother Care” се дефинира от Световната здравна организация, като  въвежда и терминът „кожа до кожа“ –  „skin to skin contact“, като истинската интервенция или основната, съставна част на тази грижа.

Майчината Кенгуру грижа започва рано след раждането, в съчетание с кърмене и подкрепа за родителите, като се отчита и по-кратък болничен престой. 

МКГ е метод за грижа за всички новородени бебета, но особено за преждевременно родените. Новороденото се чувства най-добре на “законно си място” – на гърдите на майка си. 

Обобщено може да се каже, че контактът „кожа до кожа“ позволява на новородените :

  • Да усетят ритъма на сърцето и дишането на майката
  • Да усетят мириса, допира и прегръдката на майката
  • Да създадат връзка и доверие към двамата родители
  • Да се хранят по-добре
  • Да са по-спокойни и да плачат по-малко
  • Да поддържат по-добра телесна температура и нива на кръвна

захар

  • Да усещат любовта на майката и да й отвръщат

Многобройни изследвания са доказали, че контактът „кожа до кожа“ е от полза, както за кърмените, така и за некърмените бебета.

Практическото прилагане на „Kangaroo mother care“ и контактът „кожа до кожа“ трябва да се извършва под наблюдение на здравен специалист!