Адрес

Плевен 5800
ул. Стоян Михайловски 6
064/ 678 832
телефон за контакти
info@dmsgd-pl.bg
електронна поща

Контакти с нас

ДИРЕКТОР
Д-р Десислава Георгиева

064 822852; 0879 556 203

ДЕЖУРЕН ЛЕКАР

064 678 830

ГЛАВНА СЕСТРА

064 678 833

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

064 678 836

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Силвия Маринова

064 678 837

Персонал

Началник отделение

Д-р Румяна Петкова

0879 556 202

Началник отделение

Д-р Ивета Колева

0879 556 207

Началник отделение

Д-р Мариана Семерджиева

0879 556 201

Началник отделение

Д-р Десислава Димитрова

0879 556 330

Главен счетоводител

Илияна Иванова

064 83 13 82; 0879 55 62 06

Лекар

Д-р Нели Тодорова

0879 556 204