Вътрешни правила
Вътрешни правила ZOP 2016
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и поддръжка профил на купувача в "Дом за медико-социални грижи за деца" град Плевен
2021
документи
2020
документи
2019
документи
2018
документи
2017
документи
2016
документи
2015
документи
2014
документи