ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ГР. ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 20.10.2016 Г.

Обявление за приключване на договор за ОП ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД

дата на публикуване: 24.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД

дата на публикуване: 24.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

дата на публикуване: 24.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП СБМ Интернешънъл ЕООД

дата на публикуване: 24.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП – Евелин Комерс ООД

дата на публикуване: 16.01.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП – Хлебопроизводство и
сладкарство ЕООД

дата на публикуване: 16.01.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП – Стелит 1 ЕООД

дата на публикуване: 16.01.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП – СБМ Интернешънъл ЕООД

дата на публикуване: 16.01.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Разяснение по документация – дата на публикуване: 7.11.2016 г.

дата на публикуване: 7.11.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за възложена поръчка ID 767184

дата на публикуване: 16.01.2017 г

ИЗТЕГЛИ
Договор ОП ДМСГД-Евелин Комерс ООД

дата на публикуване: 10.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор ОП ДМСГД-СБМ Интернешънъл ЕООД

дата на публикуване: 10.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор ОП ДМСГД-СТЕЛИТ 1 ЕООД

дата на публикуване: 10.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор ОП ДМСГД-Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД

дата на публикуване: 10.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение № ОЗ-232/07.12.2016 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП

дата на публикуване: 07.12.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение № 1-282 от 06 12 2016

дата на публикуване: 06.12.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 3 от 05 12 2016

дата на публикуване: 06.12.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Съобщение по чл.57 ал.3 от ППЗОП

дата на публикуване: 30.11.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 2/29.11.2016г.

дата на публикуване: 30.11.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 1/15.11.2016г.

дата на публикуване: 23.11.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Публикувано в регистъра на АОП с номер 00371-2016-0001

дата на публикуване 20.10.2016г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за откриване на процедурата

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за обществена поръчка

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Документация

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Техническа спецификация

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
6.Образци на документи:

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

ИЗТЕГЛИ