Разяснение по документация

дата на публикуване: 02.10.2017 г.

ИЗТЕГЛИ

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД – гр. Плевен през 2018 г. по обособени позиции – дата на публикуване 26.09.2017 г.

 

1. Публикувано в регистър АОП с номер 00371-2017-0001

Обявление сключени договори

дата на публикуване: 11.01.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Евелин Комерс

дата на публикуване: 15.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Нове инженеринг

дата на публикуване: 15.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор СБМ Интернешънъл

дата на публикуване: 15.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Хлебопроизводство Троян

дата на публикуване: 15.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 3 от 06.11.2017 г.

дата на публикуване: 07.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за утвърждаване на протоколи

дата на публикуване: 07.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за класиране на участници

дата на публикуване: 07.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за прекратяване процедура по обособена позиция

дата на публикуване: 07.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
ПРОТОКОЛ № 2

дата на публикуване: 1.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол №1/23.10.2017

дата на публикуване: 24.10.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Документация

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Образци на документи

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Техническа спецификация

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

ИЗТЕГЛИ