Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца” – гр. Плевен

Договор за “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД-Плевен”

дата на публикуване: 01.03.2017

ИЗТЕГЛИ
Решение № РД-07-24/21.02.2017г.

дата на публикуване: 21.02.2017

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 1/20.02.2017 г.

дата на публикуване: 21.02.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти по ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД-Плевен”

дата на публикуване: 14.02.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

дата на публикуване: 14.02.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Обява за ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ
Документи

дата на публикуване: 01.02.2017 г.

ИЗТЕГЛИ