Обявление за приключване на договор за ОП Медика 96 ООД

дата на публикуване: 24.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за сключен договор

дата на публикуване: 23.01.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор за обществена поръчка, приложение №5

дата на публикуване: 29.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол

дата на публикуване: 18.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Доклад

дата на публикуване: 18.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение

дата на публикуване: 18.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за откриване на процедура ID 817544

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Документация за провеждане на процедура чрез пряко договаряне по реда
на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Техническа спецификация,прил № 1

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Ценово предложение, прил.№ 2

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Техническо предложение,приложение № 3

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител,прил. № 4

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор за обществена поръчка, прил.№ 5

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

ИЗТЕГЛИ