Решение за изменение на обявление

дата на публикуване: 20.01.2020 г.

ИЗТЕГЛИ
Изпълнение на договор ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД Пряко договаряне

дата на публикуване: 20.01.2020 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за възложена поръчка-Евелин комерс ООД-гр. Плевен

дата на публикуване: 18.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор за изпълнение

дата на публикуване: 04.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
доклад комисия

дата на публикуване: 21.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за класиране

дата на публикуване: 21.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за откриване на процедура № РД-07-15/14.01.2019 г.

дата на публикуване: 14.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Документация за провеждане на процедура

дата на публикуване: 14.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Образци на документи

дата на публикуване: 14.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
ЕЕДОП

дата на публикуване: 14.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ