Техническа спецификация по ОП ХРАНИ

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Плевен

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция изпълнение СБМ 2015

дата на публикуване: 30.03.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания ноември 2015 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за изпълнението на договор по ОП-БЕБЕЛАН ООД

дата на публикуване: 01.02.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор ОП лекарства

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Публичната покана Храни-2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Публична покана по ОП ХРАНИ

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за доставка на природен газ

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция-изпълнение Хлебопроизводсто и сладкарство 2015

дата на публикуване: 30.03.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за изпълнението на договор по ОП-Хлебопр и сл ЕООД

дата на публикуване: 01.02.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение № ОЗ-228 от 24.11.2015 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания Август 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Публична покана за доставка на лекарствени средства

дата на публикуване: 29.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Бебелан ООД

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за доставка на електроенергия

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение по ОП Доставка на лекарствени средства за нуждите на ДМСГД Плевен

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция изпълнение Бебелан 2015

дата на публикуване: 30.03.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. март 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Техническа спецификация 2015 последна

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Изпълнение договор Хлебопроизводство и сладкарство

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор СБМ Интернешънъл ЕООД

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол ОП 2015 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Съобщение – плащане Декември 2015 година

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Съобщение плащания януари 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за сключен договор – храни

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Прекратяване на процедура по ОП Храни

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за отвеждане и пречистване на отп води

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. декември 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол №1от 17.02.15 по ОП Храни

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за изпълнението на договор по ОП-СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛЕООД

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. юни 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания Септември 2015 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол за доставка на хранителни продукти

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция-участие РСР-2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания Октомври 2015 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. април 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция изпълнение Евелин комерс 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция-участие Хлебопроизводство и сладкарство Троян-2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция-участие СБМ-2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Предложение ЧТК

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за доставка на питейна вода

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция-участие Бебелан 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор ОП Храни 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция-участие Милица Лазарова-2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. май 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение № 1-412 от 19.12.2014 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. юли 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Гаранция-участие Евелин комерс-2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Съобщение за извършени плащания м Февруари 2015 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Публична покана за доставка на лекарствени средства

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ