ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА” – ГР. ПЛЕВЕН

Договор за “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД-Плевен”

дата на публикуване: 01.03.2017

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. септември 2016 г.

дата на публикуване: 07.10.2016

ИЗТЕГЛИ
Приложения ОП Храни 2015-2016.rar

дата на публикуване: 21.01.2016

ИЗТЕГЛИ
ОП Доставка на лекарствени средства за нуждите на ДМСГД-Плевен

дата на публикуване: 15.02.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. май 2016 г.

дата на публикуване: 02.06.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. Декември 2016 г.

дата на публикуване: 10.01.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 3 от 17.11.2015 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за прекратяване на ОП по позиция 6

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Бебелан ООД

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация по чл. 111 от ЗОП

дата на публикуване: 10.01.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за сключен договор по ОП-Храни 2016 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Публична покана с предмет на поръчка; Доставка на мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на „ДМСГД-гр. Плевен“

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение 03-173 от 01.09.2015 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор СБМ Интернешънъл ЕООД

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
2016-Договор ОП Доставка на лекарствени средства за нуждите на ДМСГД-2016 г.

дата на публикуване: 01.03.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м февруари 2016 г.

дата на публикуване: 01.03.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Съобщение от ДМСГД Плевен

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м.октомври 2016г.

дата на публикуване: 02.11.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Приложение 8 декларация безопасност храни месни 2015-2016

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Разяснения ОП храни 216-2016 Обособена позиция 1

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Условия Документи Указания възложител храни 2015-2016

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 4 от 23.11.2015 г.

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП ID 767156

дата на публикуване: 16.01.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение АОП ОЗ 212 от 16 ноември 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Евелин Комерс

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение №1-397 от 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. юни 2016 г 001

дата на публикуване: 06.07.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. 07 2016 г.

дата на публикуване: 08.08.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Хлебопроизвоздсто и сладкарство ЕООД

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол Публична покана на ДМСГД Плевен

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП ID 767162

дата на публикуване: 16.01.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП ID 767164

дата на публикуване: 16.01.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. януари 2016г.

дата на публикуване: 09.02.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Обобщена информация по чл 230 ал 1 т 7 от ЗОП

дата на публикуване: 20.03.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Обществена поръчка лекарства 2016 г.

дата на публикуване: 27.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол 2 2015 г. по ОП храни 2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
РАЗЯСНЕНИЕ

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. ноември 2016

дата на публикуване: 06.12.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация да изпълнение на ОП-Храни 2016

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Публична покана даствка на Лекарствени средства 2016 г.

дата на публикуване: 27.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м. август 2016 г.

дата на публикуване: 16.09.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Обществена поръчка 1-286 от 01.09.2015

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Съобщения плащания м. март 2016

дата на публикуване: 01.04.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП ID 767147

дата на публикуване: 16.01.2017 г.

ИЗТЕГЛИ
Публична покана даствка на Лекарствени средства 2016 г.

дата на публикуване: 27.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Плащания м.Април 2016

дата на публикуване: 09.05.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор Евелин Комерс храна

дата на публикуване: 21.01.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за приключване на договор за ОП ID 767161

дата на публикуване: 16.01.2017 г.

ИЗТЕГЛИ