Договор

дата на публикуване: 20.03.2018г. г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол №1/22.02.2018 год.

дата на публикуване: 26.02.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за удължаване на срок

дата на публикуване: 15.02.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Обява за ОП „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на
ДМСГД-Плевен

дата на публикуване: 01.02.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД-Плевен

дата на публикуване: 01.02.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Спецификация на лекарствени средства за нуждите на ДМСГД-Плевен

дата на публикуване: 01.02.2018 г.

ИЗТЕГЛИ