Изпълнение на договор Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД

дата на публикуване: 17.01.2020 г.

ИЗТЕГЛИ
Изпълнение на договор СБМ Интернешънъл ЕООД

дата на публикуване: 17.01.2020 г.

ИЗТЕГЛИ
Изпълнение на договор ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД По позиции

дата на публикуване: 17.01.2020 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за възложена поръчка-Хлебепроизводство и сладкарство ЕООД-гр. Троян

дата на публикуване: 18.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор за изпълнение

дата на публикуване: 04.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор за изпълнение

дата на публикуване: 03.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор за изпълнение

дата на публикуване: 03.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за възложена поръчка

дата на публикуване: 29.01.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение РД-07-18/18.01.2019 г.

дата на публикуване: 18.01.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол от 04.12.2018 г.

дата на публикуване: 04.12.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за прекратяване на обособена позиция

дата на публикуване: 19.12.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за класиране на участниците по ОП

дата на публикуване: 04.12.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол-решение от 04.12.2018 г.

дата на публикуване: 04.12.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 4/03.12.2018 г.

дата на публикуване: 03.12.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 3/21.11.2018 г.

дата на публикуване: 26.11.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Съобщение

дата на публикуване: 15.11.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 2/15.11.2018 г.

дата на публикуване: 15.11.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 1/02.11.2018 г.

дата на публикуване: 05.11.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Образци на документи

дата на публикуване: 09.10.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Документация за участие

дата на публикуване: 09.10.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за ОП

дата на публикуване: 09.10.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за откриване на ОП

дата на публикуване: 09.10.2018 г.

ИЗТЕГЛИ
ЕДОП

дата на публикуване: 09.10.2018 г.

ИЗТЕГЛИ