Договор

дата на публикуване: 17.04.2016 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 1/28.02.2019 г.

дата на публикуване: 01.03.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

дата на публикуване: 21.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Образци на документи

дата на публикуване: 12.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Приложения към обява ОП Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД-Плевен 2019 г.

дата на публикуване: 12.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Обява ОП Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД-Плевен 2019 г.

дата на публикуване: 12.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за публикувана обява за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД-Плевен 2019 г.

дата на публикуване: 12.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Приложение № 1 Спецификация

дата на публикуване: 12.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Приложение № 2 Спецификация

дата на публикуване: 12.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ