Договор

дата на публикуване: 02.05.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол

дата на публикуване: 22.03.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол

дата на публикуване: 08.03.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол №2/07.03.2019 г.

дата на публикуване: 08.03.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол № 1/25.02.2019 г.

дата на публикуване: 26.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Обява за обществена поръчка на ел. енергия 2019 г

дата на публикуване: 11.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Информация за публикувана обява за ел. енергия 2019 г.

дата на публикуване: 11.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Образци на документи

дата на публикуване: 11.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Приложения

дата на публикуване: 11.02.2019 г.

ИЗТЕГЛИ