Обявление за приключени договори
ПОВЕЧЕ
Обявление за сключени договори

дата на публикуване: 14.01.2020 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор за изпълнение ЕЛИАЗ ООД

дата на публикуване: 18.12.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор за изпълнение РСР ЕООД

дата на публикуване: 18.12.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Договор за изпълнение Евелин Комерс ООД

дата на публикуване: 18.12.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение възложител за класиране участник

дата на публикуване: 18.11.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол класиране участници

дата на публикуване: 18.11.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол №3

дата на публикуване: 18.11.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Уведомление

дата на публикуване: 08.11.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол №2/08.11.2019 г.

дата на публикуване: 08.11.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Протокол №1/31.10.2019 год

дата на публикуване: 31.10.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за откриване на ОП

дата на публикуване: 02.10.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Обявление за откриване на ОП

дата на публикуване: 02.10.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Документация за участие

дата на публикуване: 02.10.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Образци на документи

дата на публикуване: 02.10.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
ЕДОП

дата на публикуване: 02.10.2019 г.

ИЗТЕГЛИ
Решение за корекция

дата на публикуване: 04.10.2019 г.

ИЗТЕГЛИ