Защо са важни думите, които достигат до децата?

Защо са важни думите, които достигат до децата?

Често пъти ние, родителите (съзнателно или не), говорим за децата си по недобър начин в тяхно присъствие. Възрастните погрешно смятат, че когато едно дете играе или се занимава с някаква